Неусложнени екстракции на еднокоренови и многокоренови зъби – просто вадене на зъби.
Усложнени екстракции на еднокоренови и многокоренови зъби, както и на дълбоко разрушени зъби – сложно вадене на зъби.
Усложнени екстракции чрез издлетяване на корени – оперативно вадене на зъби.
Лечение на абсцеси и флегмони – гнойни възпаления от зъби.