Спешен зъболекарски кабинет Варна

за неотложна помощ

Молим поциентите да правят РАЗЛИКА между спешна и неотложна помощ.
Приемаме в работното време след предварително обаждане пациенти за неотложна помощ, но не и за спешна, защото за спешната е нужен екип, с какъвто не разполагаме – реаниматор, лицево-челюстен хирург и др.

За по-добра организация и обслужване, молим пациентите да се обадят за час преди посещение, включително неотложно.

При неотложност ще Ви обслужим веднага при възможност.

Ако по някаква причина това не е възможно, ще Ви предложим удобен час.

Ако случая Ви не е от нашата компетентност, ще бъдете насочени към друг специалист.