Зъботехническа лаборатория „Свети Георги”
За Вас работи зъботехник Вяра Атанасова

Предлага за изработка следните зъботехнически изделия по поръчка на денталния лекар:

– корони и мостове от различни метали със или без икрустация от пластмаса
– корони и мостове металокерамика от различни метали и керамика по поръчка на дентиста
– големи конструкции от металокерамика
– обикновени протези със средно скъпи изкуствени зъби /гарнитури/
– луксозни подвижни протези със скъпи и керамични гарнитури
– моделно ляти подвижни протези
– корони и малки конструкции прес керамика
– фасети прес керамика за пълна промяна
– корони и фасети от зъботехнически фотополимер
– временни конструкции
– поправка на протези