КАК ДА ПРЕЦЕНИМ ЦЕНИТЕ НА ЗЪБОЛЕКАРСКИТЕ УСЛУГИ

Пациентът трябва да получи качество, включително и при по-евтина цена. Не може да му се предложи нещо, което не върши работа  и води до падане на протезата, кисти и грануломи. Това изисква влагането на определен минимум от материали и техники и няма как да се постигне с цена под този минимум. Именно това е причината, поради която цените на зъболекарските услуги са еднакви в масовия случай. Много често като рекламен трик зъболекарите посочват примерно 30 лв. за пломба на зъб с една засегната повърхност, но по-надолу виждате, че поставянето на задължителната лекарствена вложка е още 15 лв. Тоест общата цена е не по-малко от 45 – 50 лв. Или пък цена за изработка на корона, отделно отпечатък и циментиране. Всъщност имаме едно раздробяване на цената и посочване само на елементи.

Като разгледате внимателно всички публикувани ценоразписи, сами ще се убедите, че цените на зъболечението са еднакви.

Вярно, логично е да има различни цени, защото те се определят от многообразните видове материали и техники. Например циментирането на една корона зависи от тридесет вида цимент, възможни за употреба в дадения случай. Кой вид цимент да бъде избран, ще се прецени от зъболекаря съвместно с пациента, като се изхожда от спецификата на случая. Същото се отнася за всички останали материали в денталната практика. Техниките също са различни според целения краен резултат. Затова унифициран ценоразпис е невъзможен. Но остойностяване на всяка дентална услуга трябва да има. То е принцип, залегнал в етичния кодекс на всяка от европейските зъболекарски колегии в помощ както на зъболекаря, така и на пациента. Следва да се извърши на база  всички елементи на ценообразуването по формула, включваща вид дейност, цена на използван материал, време за извършване, специалност и стаж на зъболекаря. Това за съжаление в България не е извършено. Бездействието на Българския Зъболекарски Съюз и пълното му нежелание да се реформира създава условия за нелоялна конкуренция, злоупотреби и нарушаване правата на пациентите. Затова те трябва да не се доверяват на рекламни трикове и да не правят своя избор само възоснова на най-евтината цена, без да са осъзнали какво включва тя.

 

ЗА КОМПРОМИСА МЕЖДУ ЦЕНА И КАЧЕСТВО В ЗЪБОЛЕКАРСКИТЕ УСЛУГИ

     Много бързо и бурно в последните години настъпват положителни промени в развитието на денталната медицина, влагат се нови материали и технологии. В някои случаи старите се изключват изцяло.

    Всичко това поставя на изпитание възможностите на пациента да направи информиран избор. Най-често се подвежда от обявените ниски цени, без да прецени възможни ли са те. Поведението наподобява избора в магазин за хранителни стоки на най- евтиния продукт, наречен кренвирш, въпреки че в съдържанието му няма месо. По отношение  безопасността на храните обаче има все някаква регулация, например етикетиране, а в денталната медицина няма никаква.

    Денталните практики във Варна са много и ежедневно възникват нови. За откриването им няма изисквания за стаж, специалност и други критерии за професионализъм. Държавата разчита само на това, че конкуренцията ще регулира пазара. Но манипулациите от нелоялните търговски практики чрез обявяване на необосновано ниски цени превръщат конкурентната борба в джунгла, от което страдат основно поциентите, които вече не се и наричат пациенти, а клиенти.

    Целият процес на зъболечението следва да се извършва при взаимно уважение, включително когато има проблем. Пациентите да не забравят, че сами са избрали каквото са избрали. Зъболекарите да подхождат по-отговорно като не публикуват подбиващи пазара цени, които е невъзможно да обосноват. Например не може всяка протеза от материала „Термосенс” да струва 400 лв.  Няма как да стане, защото при денталните доставчици само изкуствените зъби за тази протеза струват от 10 до 500 лв. ! Вашата евтина протеза с какво ще бъде направена така, че да струва цялата 400 лв. ведно със зъбите, пластмасата, труда, отпечатъчните материали и прочие, следва да е ясно.

    Така че уважаеми пациенти, веднъж направили лош избор, подмамени от цената, тръгвате да се оплаквате: протезите не стават – хлопат, падат и миришат – ами как да стават, като са ползвани най- евтините отпечатъчни материали, най евтините пластмаси и изкуствени зъби за нареждане върху тях – и – най-вече – най-евтините зъботехници, излезли от училището вчера и започнали да се пробват в незаконни лаборатории днес. За да може един зъботехник да работи прилично, му трябват най-малко пет години чиракуване, ако въобще намери къде, и най-малко пет скъпо платени курса, ако въобще намери как и на кого да си ги плати така че да имат смисъл.

    Зъболекарят не следва да оправдава лошата работа с ниската цена – напротив – длъжен е да предостави на пациента нещо, което да му върши работа! Пациентът трябва да получи някакво качество. В никакъв случай не може да се прилага нещо, което не върши работа  и води до незадържане на протезата, или кисти и грануломи.

    И тъй като това качество е постижимо само с ползване на определен минимум от скъпо струващи материали и техники, не може да се прави качество с удържане от цената.

    Затова първо не се подлъгвайте по обявени ниски цени.

    Второ следете и контролирайте качеството, като за целта изисквате документи.

    При мен /а вероятно и при колегите ми/ идват много хора за второ мнение или преценка на извършеното от друг колега. В много случаи не представят амбулаторен лист или друг документ на денталния лекар, от чиито дейности се оплакват.   

    Някои признават, че просто са избрали най-евтиния план на лечение, материали и изработка, други твърдят, че въобще не е проведен разговор за възможностите, да не говорим за подписано информирано съгласие.

    Ако имате документите, в случай на усложнение поне работата ще се повтори без да плащате . Ако пак има скрити дефекти или настъпили за вас усложнения от медицински характер – кисти, абсцеси и прочие – сериозните лекари по дентална медицина и зъботехниците им следва да имат застраховка лекарска грешка. Много от застрахователните компании вече плащат и по извънсъдебна спогодба – тоест преди да сте се съдили, защото така се избягват скъпоструващи такси и хонорари, което е благоприятно за вас.

    По изложените съображения считам, че няма как да се публикува верен и неподвеждащ ценоразпис, който точно да отразява всяка дентална и зъботехническа дейност със съответното многообразие от материали и техники, всичките с различни цени – би се получил с хиляда цени и спорно лоялен към конкуренцията.

     Уредбата на този въпрос става чрез тъй нареченото остойностяване на дейностите, което следва да направи органа на управление, тоест държавата. Докато стане това, внимавайте да не пострадате, докато се лутате в морето от предложения !

С уважение – д-р Стойчева

 


 

Зъбни протези /подвижни, плакови/за здравно осигурени лица по Здравна каса

От първи септември 2018 г. според договорките на НЗОК и БЗС ще се въведе четвърта дейност за здравно осигурени лица във възрастова група от 65 до 69 годишна възраст включително, за възстановяване на дъвкателния апарат при тотално обеззъбени пациенти, било на горна или на долна челюст: една плакова протеза.

Не за всички нуждаещи се от тази дейност здравно осигурени лица, а само ако сте:

  1. На 65 до 69 г. възраст.

  2. Здравно осигурено лице.

  3. С тотално обеззъбяване поне на едната челюст /тоест да нямате нито един зъб /.

Изпълнението на протезата е разделено на две части – зъболекарска и лабораторна. Само ако влизате в групата хора, за които трите горепосочени условия са изпълнени, НЗОК ще заплати вместо Вас зъболекарската работа, тоест труда на зъболекаря по изпълнението на протезата.

Лабораторната работа – материали и труд за изработването на протезата в зъботехническата лаборатория, е за Ваша сметка – заплащате го Вие.